تاریخ های مهم:

مهلت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس
از 01-08-91 لغایت 20-12-91

مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
  به پایان رسیده

مهلت ثبت نام در کارگاه های آموزشی
از 01-08-91  لغایت 20-12-91
صفحه اصلی > حمایت مالی
.: حمایت مالی

ستاد برگزاری اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه كنفرانس ما را در برگزاري هر چه با شکوه تركنفرانس ياري نمایند.